”Invigning av den nya skinnutställningen LAMBI – Kattlundsgård”