Nyöppning av Gute Rosteri´s Café

Mer information här