”Ystningskurs på Stafva gårdsmejeri”

Välkomna att lära dig att ysta ost hos oss på Stafva gårdsmejeri.

I kursen ingår teoretisk genomgång av ystning, allt från råvarukvalitet, mikrobiologi, hygien, lagring.

Vi kommer att ysta en vitmögelost under dagen i vårt mejeri. Det ingår för- och eftermiddagskaffe samt Lunchsoppa.

Plats: Stafva Gårdsmejeri

Kostnad: 1000 kr + moms (1250 kr)

I priset ingår lunch (soppa) och för- och eftermiddagsfika.

Antal platser: Minst 6 och max 10 deltagare.

Bokning sker via mail till inger@stafva.se

Kursansvarig: Inger von Corswant 073-7072295